AB-regler

Vederlag for projektudviklingen

§ 9. Bygherren skal betale entreprenøren vederlag for deltagelse i projektudviklingsfasen efter medgået tid med den aftalte timepris.