AB-regler

Faser

§ 5. En entreprise med projektudvikling gennemføres i følgende to hovedfaser:
a) Projektudviklingsfasen
b) Færdigprojekterings- og udførelsesfasen