AB-regler

Entreprenørprojektering

§ 8. Entreprenørens deltagelse i projektudviklingen indebærer ikke i sig selv en aftale om entreprenørprojektering.