AB-regler

Bygherrens udbud

§ 3. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning om
a) driftskravets indhold og forudsætninger samt
b) målingen af, om driftskravet og forudsætningerne er opfyldt efter afleveringen, herunder hvilke(n) driftsperiode(r) målingen skal angå, hvordan, af hvem og hvornår målingen skal udføres, samt hvorvidt påbegyndelse af målingen er betinget af, at entreprenøren har afleveret aftalt drifts- og vedligeholdelsesmateriale.