AB-regler

ABT 18

Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed (ABT 18)