AB-regler

Rådgivers ret til tidsfristforlængelse

§ 28. Rådgiveren har ret til forlængelse af tidsfrister, når opgavens løsning forsinkes som følge af
a) ændringer i opgaven, som kræves af klienten, jf. § 15,
b) klientens forhold eller anden rådgivers eller entreprenørs forsinkelse,
c) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout, blokade, hærværk eller tilsvarende forhold, der opstår uden rådgiverens skyld, og som rådgiveren ikke er herre over,
d) myndigheders manglende godkendelser, beslutninger, svar eller manglende præstation af materiale eller ydelser inden for de i rådgivningsaftalen aftalte tidsfrister,
e) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes rådgiverens forhold, eller
f) rådgivers eventuelle omprojekteringsforpligtelse.