AB-regler

Projektering

§ 12. Rådgiveren skal udføre projektering i det omfang, det er bestemt i aftalen.