AB-regler

Dokumenter til AB Forenklet

Dansk Byggeri har udarbejdet følgende blanketter til AB Forenklet, som kan bruges i parternes aftale. Blanketterne udgør alene forslag, og parterne kan vælge at udforme de respektive dokumenter på anden vis.