AB-regler

Byggemøder

§ 25. Bygherren kan indkalde til byggemøder med entreprenøren.