AB-regler

§ 61

§ 61. § 43 finder tilsvarende anvendelse på de mangler, der anføres i eftersynsrapporten.