AB-regler

§ 56 - Fælles regler om ophævelse

§ 56. Registreringsforretningen kan foretages af en syns- og skønsmand.