AB-regler

§ 48 - Mangelansvarets forældelse

§ 48. Forbrugerens krav mod entreprenøren som følge af mangler forældes i henhold til forældelsesloven.