AB-regler

§ 30 - Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse

§ 30. Forsinkelse, som ikke giver ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende for entreprenøren.