AB-regler

§ 17 - Entreprenørens ydelse

§ 17. Entreprenøren skal præstere alle fornødne biydelser til arbejdets færdiggørelse, herunder løbende oprydning.