AB-regler

§ 14 - Entreprenørens ydelse

§ 14. Entreprenøren skal inden og under arbejdets udførelse vejlede forbrugeren.