AB-regler

§ 5 - Almindelige bestemmelser

§ 5. Alle beløbsangivelser er inklusive moms. Dette gælder dog ikke for dagbøder.