AB-regler

§ 3 - Almindelige bestemmelser

ยง 3. Retsforholdet skal i det hele behandles efter dansk rets regler.