AB-regler

Dokumenter til AB 18

Dansk Byggeri har udarbejdet følgende blanketter til AB 18, som kan bruges i parternes aftale. Blanketterne udgør alene forslag, og parterne kan vælge at udforme de respektive dokumenter på anden vis.