AB-regler

AB 18

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)